786

         
کمنز بلبرينگ
پنج شنبه تیر 1398/4/27    ~    2019/7/18    ~    ساعت 2:3


���� ������
سرعت
���� ������
���� ������

سرعت - Speed
در برینگ ها سرعت دورانی محدوده خاصی دارد. مسئله اساسی در مورد سرعت برینگ حرارت تولیدی است که روانکار و جنس قطعات برینگ نقش عمده ای در مقدار آن ایفا می کنند. نوع و اندازه برینگ، طراحی داخلی، بار، روانکاری و سیستم خنک کاری، طراحی قفسه، دقت و لقی داخلی همه از عوامل تعیین کننده سرعت هستند.

سرعت مبنا - Speed ratings
همانند محدوده بار مجاز وارده بر یک برینگ، سرعت دورانی آن نیز تعریف و محدوده خاصی نمی تواند داشته باشد و سرعت آن بر اساس طول عمر مورد انتظار تعیین می شود.
در این رابطه یک سرعت مبنا تعریف شده و آن عبارتست از اندازه سرعتی که به ازای یک طول عمر 150000 ساعت، تبادل حرارتی بین برینگ و محیط اطراف از طریق شافت و محفظه و غیره صورت پذیرد. مقادیر سرعت مبنا در جداول مشخصات برینگها ارائه می شود.
این مقادیر برای حالتیست که حلقه داخلی برینگ بچرخد. در مواردیکه حلقه بیرونی باید بچرخد، لازمست از این مقدار کمی کاسته شود. مقدار سرعت دورانی برینگ یا گریس معمولا 15 تا 25 درصد کمتر از سرعت دورانی آن با روغن است.
افزایش فشار بر برینگ موجب افزایش اصطکاک شده و در نتیجه برینگ نباید با سرعت مبنای تعیین شده به چرخش ادامه دهد. این مسئله در مورد برینگ های با قطر متوسط 100 میلیمتر به بالا و طول عمرهای زیر 75000 ساعت اهمیت خاصی پیدا می کند.
بدین دلیل جهت ثابت نگه داشتن حرارت با استفاده از نمودار ضریب کاهنده f را بدست آورده در رابطه زیر وارد می کنند:

  nperm=fnr
سرعت دورانی مجاز برینگ  nperm=r/min
سرعت مبنا، تعیین شده در جداول مشخصات برینگها  =nr
ضریب اصلاحیه نمودار صفحه قبل  =f

سرعتهای بالای سرعت مبنا Speeds above the speed rating
افزایش سرعت از آنچه که در جداول برینگها قید شده امکان پذیر است. و این در حالتیست که بتوان با لایه مناسب روانکار، اصطکاک را کاهش داد و یا جهت خنک کردن روغن سیستم چرخش روغن بوجود آورد، یا شیارهای خنک کاری روی محفظه ایجاد کرد و یا از جریان هوای سرد استفاده نمود.
هرگونه افزایش سرعت به منزله افزایش اختلاف درجه حرارت حلقه های درونی و بیرونی بیش از حد مجاز بوده و در این حالت باید لقی clearance داخلی بیش از حد نرمال باشد (لقی C3).
مسئله دما اولین مسئله محدود کننده سرعت است. در مقادیر بالا نرخ سرعت، پارامترهای دیگری نقش اساسی ایفا می کنند که از جمله آنها می توان مقاومت قفسه، روانکاری سطوح درگیر قفسه، نیروهای چرخنده و گریز از مرکز بر روی اجزاء چرخشی را نام برد.
در سرعتهای خیلی زیاد، تمامی اجزاء برینگ بخصوص اجزاء چرخنده باید از دقت اندازه بالا برخوردار باشند، زیرا در سرعتهای بالا مسئله ارتعاش بیشتر مطرح می شود. در این حالت طراحی مخصوص قفسه را نیز باید در نظر گرفت.
تجربیات حاصل از کاربردهای عملی نشان داده است که در هر برینگ حداکثر سرعت مجازی وجود دارد که از آن نباید فراتر رفت. ضرایب افزایش سرعت در جدول صفحه بعد آورده شده است.
لازم به یادآوری است که برینگ همیشه، بخصوص در سرعتهای بالا، باید تحت یک بار حداقل باشد.

 

Factor
fn1
 
Bearing type
3
1.5
1.5
2.5
1.5
2
1.4
2
3
Deep groove ball bearings2
Self-aligning ball bearings2
Angular contact ball bearings, single row
Cylindrical roller bearings (with cage)
Spherical roller bearings
Taper roller bearings
Thrust ball bearings
Cylindrical roller thrust bearings
Spherical roller thrust bearings
1) For bearing types not listed fn=1
2) Without swals

حالات ویژه Special Cases
سرعتهای کم Low speeds
در سرعتهای خیلی پایین تشکیل لایه الاستوهیدرودینامیکی بین اجزاء غلتشی غیر ممکن می شود. در این حالت استفاده از مواد EP فشار بالا Extreme Pressure= در روانکار ضروریست.
حرکتهای چرخشی متناوب Oscillating rotary movements
در این نوع حرکت، جهت چرخش قبل از یک دور کامل عوض می شود. در این حالت در نقطه تغییر جهت نگهدای لایه هیدرودینامیکی روانکار امکان پذیر نیست. لذا برای چنین مواردی استفاده از روانکارهای حاوی مواد EP ضروریست.
حالت سکون Stationay conditions
وقتی برینگ در مدت زمانهای طولانی، در حالت سکون تحت ارتعاش قرار داشته باشد، لغزشهای کوچک اجزاء غلتشی (نظیر ساچمه) بر روی شیار خود، موجب خراشیدگی شده که این امر به صورت صدا در موقع چرخش برینگ ظاهر می شود؛ لذا جهت جلوگیری از این عیب باید برینگ را از محیط مرتعش تفکیک کرده، یا به طریقی موجب چرخش برینگ با سرعت کم شد.
تجربه نشان داده است که در حالت مورد بحث، استفاده از روغن به عنوان روانکار از گریس مناسب تر است.

���� ������
���� ������ ���� ������
���� ������

   
کلیه حقوق برای شرکت "کمنز بلبرینگ" محفوظ است  Cummins Co  |  طراحی و پشتیبانی: داده پردازان دومان